องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก


เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทราย ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ที่หมู่8 ค่ะ

#อบตห้วยทราย #Huaisaifamily

#งานบริการประชาชน💕

2024-05-31
2024-05-17
2024-05-15
2024-05-11
2024-05-02
2024-04-26
2024-04-25
2024-03-28
2024-03-18
2024-03-18