องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยกำหนดจัดกิจกรรม

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บริเวณวัดพชรบรรพตวราราม หมู่4 ตำบลห้วยทราย

แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

2024-05-31
2024-05-17
2024-05-15
2024-05-11
2024-05-02
2024-04-26
2024-04-25
2024-03-28
2024-03-18
2024-03-18