องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


ทำทางลาดผู้สูงอายุ และ ซ่อมถนนสายทาง


#งานบริการประชาชน💕

เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทราย ผอ.กองช่าง และผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันทำทางลาดผู้สูงอายุ และ ซ่อมถนนสายทางเข้าวัดห้วยทราย หมู่ที่3 ค่ะ😊

2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-03
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02