องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


โรคติดเชื้อไข้ซิก้า


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วถึงกัน

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย แจ้งว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไข้ซิก้า เป็นเด็กอายุ 2 วัน บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 ซึ่งโรคดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะเกิดการแพร่ระบาด พาหะนำโรคเป็นยุงลาย

ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ทุกครัวเรือนร่วมมือกันสำรวจภาชนะที่มีน้ำขังในครัวเรือนของตนเอง ว่าพบลูกน้ำยุงลายหรือไม่ หากพบให้คว่ำทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้หมดไป และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคติดเชื้อไข้ซิก้าตามเอกสารนี้

2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-03
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02