องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เพื่อสำรวจความต้องการ ความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อบต.ห้วยทราย จึงได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการ เพื่อสอบปัญหา ความต้องการของประชาชน

อบต.ห้วยทราย จึงได้เพิ่มช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ "เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด"
ก็สามารถทำแบบสอบถามได้เลยค่ะ 

2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-03
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02
2024-02-02