องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


ประกาศจากกรมอนามัย เรื่อง "กัญชา"


ประชาสัมพันธ์ประกาศจากกรมอนามัย เรื่อง "กัญชา"

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายกัญชาเสรี เพื่อเข้าถึงทางการแพทย์ การพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ให้กับประชาชน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลห้วยทราย

กองสาธารณสุขฯ อบต.ห้วยทราย ขอประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา คำแนะนำเกี่ยวกับการนำใบกัญชามาใช้ประกอบอาหารที่บ้านหรือสถานที่ประกอบการให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขอให้ทุกคนคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย และการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

🙏🙏🙏🙏🙏

2023-08-30
2023-08-23
2023-08-11
2023-08-07
2023-07-19
2023-07-19
2023-07-18
2023-07-18
2023-07-18
2023-07-18
     "ESS Help Me"