องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประกาศจากกรมอนามัย เรื่อง "กัญชา"


ประชาสัมพันธ์ประกาศจากกรมอนามัย เรื่อง "กัญชา"

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายกัญชาเสรี เพื่อเข้าถึงทางการแพทย์ การพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ให้กับประชาชน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลห้วยทราย

กองสาธารณสุขฯ อบต.ห้วยทราย ขอประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา คำแนะนำเกี่ยวกับการนำใบกัญชามาใช้ประกอบอาหารที่บ้านหรือสถานที่ประกอบการให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขอให้ทุกคนคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย และการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

🙏🙏🙏🙏🙏

2022-09-15
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06
2022-06-27