องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
 
  เรื่อง สถานที่ลงทะเบียนรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 (โมเ...
      

📣ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย📣
เรื่อง สถานที่ลงทะเบียนรับ...

  รายงานผลITA อบต.ห้วยทราย อันดับ 1 ของจังหวัดสระบุร...
      

#รายงานผล ITA ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 

  ประกาศ เรื่องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 องค์การบ...
      

📍ประกาศ เรื่องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย📍
...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560
 
TH ค้นหา รูปโปรไฟล์ รายงานผลการติดตามองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2563