องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามั...
      

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ...

  โครงการ"รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสา...
      

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน...

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพัชรบรรพต ตำบลห้วยทราย อำเภ...
      

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายร่วมกับผู้นำท้องที่ตำบลห้วยทรายร่วมจัดท...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560
 
TH ค้นหา รูปโปรไฟล์ รายงานผลการติดตามองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
โครงการรณรงค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก ประจำปีงบประมาณ 2563