องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]4
2 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]3
3 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรต่ำแหน่งว่าง [ 27 ส.ค. 2564 ]9
4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]7
5 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 12 ส.ค. 2564 ]8
6 🙏ในปีเข้าพรรษา 2564 มาเปลี่ยนเทียนเป็นทานกันเถอะ🙏 [ 22 ก.ค. 2564 ]7
7 การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในพื้นที่พักอาศัย [ 21 ก.ค. 2564 ]7
8 คำแนะนำ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม อพารตเมนท์ หอพัก [ 21 ก.ค. 2564 ]6
9 ประกาศ อบต.ห้วยทราย เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดืั้รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยทราย [ 20 ก.ค. 2564 ]6
10 การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการแพร่ระบาดระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 12 ก.ค. 2564 ]6
11 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]6
12 หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ [ 9 ก.ค. 2564 ]6
13 ปิดสถานที่เสี่ยง การปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสระบุรีและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว [ 29 มิ.ย. 2564 ]6
14 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 มิ.ย. 2564 ]7
15 เรื่อง การรับวัคซีน AstraZeneca เพื่อป้องกันโควิด-19 [ 9 มิ.ย. 2564 ]7
16 พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 [ 7 มิ.ย. 2564 ]6
17 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือน [ 7 มิ.ย. 2564 ]6
18 เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตามกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 [ 19 พ.ค. 2564 ]7
19 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 1 เม.ย. 2564 ]6
20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6