องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 10 มิ.ย. 2564 ]3
2 เรื่อง การรับวัคซีน AstraZeneca เพื่อป้องกันโควิด-19 [ 9 มิ.ย. 2564 ]4
3 พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 [ 7 มิ.ย. 2564 ]5
4 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือน [ 7 มิ.ย. 2564 ]3
5 เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตามกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 [ 19 พ.ค. 2564 ]10
6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 1 เม.ย. 2564 ]25
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]29
8 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 [ 25 มี.ค. 2564 ]29
9 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 25 มี.ค. 2564 ]29
10 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน [ 17 มี.ค. 2564 ]31
11 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 17 มี.ค. 2564 ]28
12 เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นร้านค้าโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าโครงการเราชนะ ห้ามฉวยโอกาสทางการค้า [ 4 มี.ค. 2564 ]28
13 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 มี.ค. 2564 ]29
14 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]3
15 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 19 ก.พ. 2564 ]33
16 เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ [ 19 ก.พ. 2564 ]30
17 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2-2564 ประจำปี 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]3
18 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 11 ก.พ. 2564 ]2
19 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]2
20 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 1 ก.พ. 2564 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5