องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ลอกร่องระบายน้ำบริเวณริมถนนสี่แยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1


วันที่ 1 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการลอกร่องระบายน้ำบริเวณริมถนนสี่แยกต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหา ดินโคลนและสิ่งสกปรกสะสมอุดตันในท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว

องค์การบริหาร่สวนตำบลห้วยทราย ขอขอบพระคุณ ท่านนายกศุณัฐโชติ สุขขีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ยืมรถดูดเลน พร้อมเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานดังกล่าว🙏🙏🙏🙏🙏

2022-09-15
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06
2022-06-27