องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านยาง เนื่องในวันสำคัญของไทย ประจำปี 2565


วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านยาง เนื่องในวันสำคัญของไทย ประจำปี 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้เล็งเห็นความสำคัญของวัดเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธ โดยมีท่านนายอำเภอหนองแคมาเป็นผู้เปิดพิธีกิจกรรมในครั้งนี้ ทางองค์กรได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยขน์ ทำความสะอาด กวาดลาดวัดเก็บขยะตัดหญ้าและกิ่งไม้ เพื่อให้วัดมีความสะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น

2022-09-15
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06
2022-06-27