องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

2022-09-15
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06
2022-06-27