องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพัชรบรรพต ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายร่วมกับผู้นำท้องที่ตำบลห้วยทรายร่วมจัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพัชรบรรพต ตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดสวยงาม

2022-12-09
2022-09-15
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06