องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคาม


กองอำนวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดสระบุรีรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล และ รับมอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

2022-12-09
2022-09-15
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06