องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา


วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา09.30 น.⏱ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่3/2565 จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
2022-12-09
2022-09-15
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06