องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา


วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา09.30 น.⏱ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่3/2565 จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-11
2023-08-07
2023-07-19
2023-07-19
2023-07-18
2023-07-18
2023-07-18
2023-07-18
     "ESS Help Me"