องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


"ESS Help Me"


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

บัญชีทางการ "ESS Help Me" เป็นช่องทางรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งระบบนี้ เราเชื่อมกับ 191 หากมีการแจ้งเหตุแล้ว ตำรวจในพื้นที่ของท่านจะเข้าไปในจุดเกิดเหตุภายใน 10-30 นาที

* คำเตือน * การแจ้งเหตุเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 172, 173 หรือ 174 อัตราโทษสูงสุดผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งตาม QR Code หรือ ลิงค์ นี้ได้เลยค่ะ

https://lin.ee/GetbF8D

ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

2023-11-27
2023-11-23
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-18
2023-10-17
2023-10-16