องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก


เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทราย ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ที่หมู่8 ค่ะ

#อบตห้วยทราย #Huaisaifamily

#งานบริการประชาชน💕

2023-11-27
2023-11-23
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-18
2023-10-17
2023-10-16