องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยกำหนดจัดกิจกรรม

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บริเวณวัดพชรบรรพตวราราม หมู่4 ตำบลห้วยทราย

แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

2023-11-27
2023-11-23
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-18
2023-10-17
2023-10-16