องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

คณะผู้บริหาร


 
นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ 098-935-0935
   
นายพล  ฉายากุล
 นายเจษรา  แก้วสุริยาภรณ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ 081-947-1187

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ 096-278-6918

 
 นายชาติชาย  สังข์สินธ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์ 092-854-5651