องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

สภา อบต.

 
 
  นางหนูเล็ก  มีสวัสดิ์  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ 089-9859375
 


 
นายสมิต  นามโคตร

นายประวัติ  ประสารภักดิ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ 089-9020228
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ 087-4057966
 
นายธนันชัย เพ็งชื่นมะดัน นางฉลวย  อินสุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
เบอร์ 089-8309458
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
เบอร์ 062-7917445

 
 
นายสุธี  บุญมา
เบอร์ 092-4376541
นางสุนทร  ทศวงษ์
เบอร์ 080-5771089
นางสาวดิษฐา  สุขพอดี
062-3953691
นายปิยะ โสภา
เบอร์ 086-0979276
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายจันทร์  มหาวัตร์
เบอร์ 089-9053888
นายสมควน  หนูสารี
เบอร์ 086-1367616
 นางสุวรรณ์  บุญศิลป์
เบอร์ 036-379622
 นายประยุทธ  ทัพกรรณ์
เบอร์ 063-8750053
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
นายอดิศักดิ์  สอนเชื้อ
เบอร์ 092-5088036
นางแก้วตา  ขำอินทร์
เบอร์ 086-369-0995
นายวัฒนา  ฝั่งสาคร
เบอร์ 086-0812209
นายอรุณ  วิเศษสุนทร
เบอร์ 086-1278290
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
  นายชมัด  ร่วมจิตร์
เบอร์ 081-9210428
  นางอุดม  จิตติเลิศวิเศษ
เบอร์ 087-6753883
นางรุ้งตะวัน  ฉายากุล
เบอร์ 091-2598737
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10