องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานสนันสนุบน้ำอุปโภค-บริโภค [ 26 เม.ย. 2565 ]87
2 งานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 เม.ย. 2565 ]90
3 งานภาษีป้าย [ 26 เม.ย. 2565 ]118
4 งานรับจดทะเบียนพาณิชย์ [ 26 เม.ย. 2565 ]83
5 งานขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 26 เม.ย. 2565 ]80
6 งานภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 26 เม.ย. 2565 ]82
7 งานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 26 เม.ย. 2565 ]81
8 งานรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 26 เม.ย. 2565 ]83
9 งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย [ 26 เม.ย. 2565 ]81
10 งานสนับสนุนพ่นหมอกควัน [ 26 เม.ย. 2565 ]82
11 มาตรฐานการให้บริการ [ 22 พ.ย. 2561 ]85