องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รางานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส งปม.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]26
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาสนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]28
3 การประเมินจริยธรรม งปม.2566 รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2566 ]49
4 คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.ห้วยทราย [ 11 เม.ย. 2566 ]41
5 แนวทางกการฏิบัติตามจริยธรรม อบต.ห้วยทราย [ 11 เม.ย. 2566 ]26
6 การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.ห้วยทราย [ 11 เม.ย. 2566 ]27
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2565 [ 9 ก.พ. 2566 ]34
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2565 [ 9 ก.พ. 2566 ]25
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565 [ 9 ก.พ. 2566 ]21
10 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี 2560 [ 23 เม.ย. 2563 ]117
11 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายบริหารงานท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]157
12 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]106
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]112
14 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]106