องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าว มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]2
2 ประกาศบัญชีกำหนดราคาแระเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]11
3 จดหมายข่าว ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]20
4 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]26
5 จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]42
6 จดหมายข่าว ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]37
7 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]60
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]97
9 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]95
10 การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]82
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 31 พ.ค. 2564 ]88
12 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 [ 11 พ.ค. 2564 ]87
13 พระราชกฤษฎีกา เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) [ 1 ก.พ. 2564 ]123
14 การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]89
15 การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]84
16 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 1 ก.ค. 2563 ]95
17 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท [ 24 มิ.ย. 2563 ]131
18 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (รอบที่ 2) [ 24 มิ.ย. 2563 ]84
19 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 [ 10 มี.ค. 2563 ]131
20 แผ่นพับ "จัดเก็บรายได้" ประจำปี [ 13 พ.ย. 2560 ]102