องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 31 พ.ค. 2564 ]13
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]13
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 5 พ.ค. 2563 ]16
4 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 5 พ.ค. 2563 ]13
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แบบ ผ.02) [ 1 ก.ค. 2562 ]12
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 18 ธ.ค. 2560 ]12