องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 พ.ค. 2565 ]34
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่1 [ 18 เม.ย. 2565 ]60
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 18 เม.ย. 2565 ]58
4 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]68
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 29 ธ.ค. 2563 ]72
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]74
7 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ค. 2563 ]58
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]62
9 แผนดำเนินงาน [ 2 ต.ค. 2560 ]64
10 รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2560 ]62
11 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 1 ต.ค. 2560 ]58
12 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2560 ]56
13 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม [ 1 ต.ค. 2560 ]58
14 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี [ 1 ต.ค. 2560 ]59
15 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว [ 1 ต.ค. 2560 ]58
16 บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2560 ]57