องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]84
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]80
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]81
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานซ่อมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]84
5 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2656 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]83
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องเรียนเหตุรำคาญ(งานสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]82
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]85