องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง