องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

เรื่อง ฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

พ.ร.บ. โรคติดต่อ 2558

พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

#ด้วยความปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

#ชาวตำบลห้วยทรายรวมพลังเพื่อชาติป้องกันหยุดยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ