องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บทความรู้เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดไอโอดีน

    รายละเอียดข่าว

เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดไอโอดีน
ด้วยความปรารถนาดี จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


    เอกสารประกอบ บทความรู้เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดไอโอดีน
 
หน้า 1
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ