องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติรวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ในโอกาสนี้สมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ตามประกาศคัดเลือกและแบบกรอกประวัติรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ค่ะ    เอกสารประกอบ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ