องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง


รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 65 อบต.ห้วยทราย (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 65 อบต.ห้วยทราย

 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)    เอกสารประกอบ

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 65 อบต.ห้วยทราย (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง