องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 4 ส.ค. 2565 ]10
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 4 ส.ค. 2565 ]10
3 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]31
4 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]32
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]32
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]34
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]31
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]42
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]38
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]38
11 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]63
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]37
13 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]36
14 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]69
15 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]56
16 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]59
17 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2-2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]60
18 การกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ 2561 [ 30 เม.ย. 2563 ]66
19 ประชุมสภา วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]62
20 ประชุมสภา วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]59
 
หน้า 1|2