องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 4 ส.ค. 2565 ]38
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 4 ส.ค. 2565 ]37
3 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]67
4 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]66
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]64
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]68
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]63
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]73
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]68
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]69
11 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]96
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]67
13 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 18 ก.พ. 2564 ]64
14 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]121
15 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]89
16 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]93
17 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2-2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]93
18 การกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ 2561 [ 30 เม.ย. 2563 ]118
19 ประชุมสภา วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]96
20 ประชุมสภา วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]91
 
หน้า 1|2