องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]23
2 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 26 มิ.ย. 2563 ]23
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]22
4 แผนพัฒนาบุคลากร [ 26 มิ.ย. 2563 ]19
5 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล และข้อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]20
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]21
7 หลักเกณฑ์สมรรถนะ ที่ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง [ 26 มิ.ย. 2563 ]21
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) [ 5 มิ.ย. 2563 ]21
9 วีธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]20
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]22