องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 16 ม.ค. 2566 ]21
2 คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ [ 1 ก.พ. 2565 ]103
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 17 ม.ค. 2565 ]122
4 การมอบอำนาจนายกให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 10 ม.ค. 2565 ]101
5 แผนเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]107
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]97
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 30 ก.ย. 2564 ]106
8 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]96
9 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]101
10 กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ค. 2564 ]99
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 5 พ.ค. 2564 ]98
12 เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]101
13 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 มี.ค. 2564 ]96
14 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 1 ก.พ. 2564 ]98
15 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 1 ก.พ. 2564 ]102
16 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2564 ]98
17 กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 21 ม.ค. 2564 ]99
18 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนนักงานจ้างขององค์ารบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 7 ม.ค. 2564 ]98
19 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]96
20 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ [ 1 พ.ย. 2563 ]126
 
หน้า 1|2|3