องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกับกับติดตามการดำเเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 6 ต.ค. 2565 ]26
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566-2570) [ 26 ก.ค. 2565 ]26
3 การดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]88
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]102
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]93
6 การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]80
7 รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 ม.ค. 2565 ]90
8 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 ม.ค. 2565 ]78
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2565 [ 8 ธ.ค. 2564 ]81
10 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]87
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 25 มี.ค. 2564 ]87
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]85
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]85
14 คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 22 มี.ค. 2564 ]104
15 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]89
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]101
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]85
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 [ 1 พ.ค. 2563 ]78
19 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต [ 1 พ.ค. 2563 ]76
20 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต [ 1 พ.ค. 2563 ]82
 
หน้า 1|2