องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2565 ]6
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]56
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]58
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]75
5 ข้อบัญญัติ ปี 64 [ 1 ต.ค. 2563 ]59
6 ข้อบัญญัตืงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]64
7 ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]58
8 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]68
9 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 -หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ [ 16 ธ.ค. 2562 ]66
10 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]59
11 หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ -หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ [ 16 ธ.ค. 2562 ]61
12 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]58
13 ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]64
14 ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]61