องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]3
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2565 ]70
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]84
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]90
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]115
6 ข้อบัญญัติ ปี 64 [ 1 ต.ค. 2563 ]93
7 ข้อบัญญัตืงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]105
8 ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]96
9 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]122
10 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 -หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ [ 16 ธ.ค. 2562 ]124
11 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]92
12 หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ -หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ [ 16 ธ.ค. 2562 ]94
13 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]90
14 ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]115
15 ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]94