องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสีย่งการทุจริต งปม. พ.ศ. 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]52
2 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ียงการทุจริต งปม. พ.ศ. 2566 รอบหกเดือน [ 19 เม.ย. 2566 ]48
3 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy [ 9 ก.พ. 2566 ]55
4 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 มี.ค. 2564 ]143
5 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 19 ก.พ. 2564 ]191
6 เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ [ 19 ก.พ. 2564 ]185
7 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 19 พ.ย. 2563 ]137
8 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 19 พ.ย. 2563 ]180
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 1 พ.ย. 2561 ]194
10 ป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 31 ต.ค. 2561 ]144
11 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]143
12 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ต.ค. 2561 ]130
13 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 3 ม.ค. 2561 ]185