องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]40
22 แผนการจัดหาพัสดุ(ข้อบัญญัติ) [ 12 มิ.ย. 2562 ]110
23 แผนการจัดหาพัสดุ(ครุภัณฑ์) [ 12 มิ.ย. 2562 ]106
24 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 12 มิ.ย. 2562 ]111
25 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2562 ]100
26 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2561 [ 11 มิ.ย. 2562 ]88
27 สรุปผลการดำเนินงานและภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมแก่บุคลากร ประจำปี 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]32
28 ช่องทางการตอบความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 15 พ.ค. 2562 ]105
29 โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ [ 19 มี.ค. 2562 ]124
30 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 8 ม.ค. 2562 ]197
31 แผ่นพับ "จัดเก็บรายได้" ประจำปี [ 12 พ.ย. 2561 ]189
32 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 8 พ.ย. 2561 ]152
33 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 8 พ.ย. 2561 ]145
34 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(lpa ปี2561) [ 1 พ.ย. 2561 ]85
35 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2561 ]83
36 ประกาศ "เรื่อง เเผนการจัดหาพัสดุประจำปี (เเบบ ผด. 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]188
37 ประชาสัมพันะ์ตารางแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน ตุลาคม 2561 ประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]76
38 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ต.ค. 2561 ]73
39 แผ่นพับพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 [ 3 ต.ค. 2561 ]97
40 [ 1 ต.ค. 2561 ]74
 
|1หน้า 2|3