องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]3
42 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2563 ]2
43 ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]3
44 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]2
45 รายงานผลแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีค่าการให้บริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]2
46 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 1 ก.ย. 2563 ]4
47 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2563 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]2
48 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]2
49 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (เจ้าพนักงานพัสดุ) [ 21 ก.ค. 2563 ]2
50 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองการศึกษาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม) [ 21 ก.ค. 2563 ]2
51 บทความรู้เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดไอโอดีน [ 21 ก.ค. 2563 ]2
52 เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 20 ก.ค. 2563 ]2
53 เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 20 ก.ค. 2563 ]2
54 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]2
55 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]2
56 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 7 พ.ค. 2563 ]2
57 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 21 เม.ย. 2563 ]3
58 ประชาสัมพันธ์ฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 7 เม.ย. 2563 ]2
59 ประชาสัมพันธ์ 5 วิธีป้องกันไวรัส "โควิด-19" [ 7 เม.ย. 2563 ]2
60 ประสัมพันธ์ เตือนอันตรายห้ามใช้เจลล้างมือที่ผสมเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอล [ 7 เม.ย. 2563 ]2
 
|1|2หน้า 3|4|5|6