องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการแม่ลูกผูกพัน สร้างฝัน การเรียนรู้ที่เป็นจริงของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 ก.ย. 2561 ]75
42 แผ่นพับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 1 ส.ค. 2561 ]99
43 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณืและติดตั้ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย [ 17 ก.ค. 2561 ]240
44 ประกาศประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ 3 เเละหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย [ 18 พ.ค. 2561 ]145
45 นโนบายมาตรการการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ของ พนักงาน อบต.ห้วยทราย [ 3 พ.ค. 2561 ]67
46 [ 1 พ.ค. 2561 ]74
47 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่1 เชื่อมต่อหมู่ที่6 สายพหลโยธิน - โนนคล้อ ตำบลห้วยทราย [ 6 มี.ค. 2561 ]232
48 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 2 สายโคกหินลาด - โศกแก ตำบลห้วยทราย [ 6 มี.ค. 2561 ]229
49 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 สายข้างโรงเรียนวัดห้วยทรายเชื่อมต่อถนนพหลโยธินสายเก่า ตำบลห้วยทราย [ 6 มี.ค. 2561 ]225
50 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 สายทางเข้าวัดห้วยทราย ตำบลห้วยทราย [ 6 มี.ค. 2561 ]226
51 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 5 สายน้ำตกนางโจน - โสกโขมง ตำบลห้วยทราย [ 6 มี.ค. 2561 ]258
52 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4 สายทางเข้าวัดห้วยทองหลาง - ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลห้วยทราย [ 6 มี.ค. 2561 ]226
53 เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 [ 8 ม.ค. 2561 ]64
54 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 เชื่อมหมู่ที่ 2 สายโสกโขมง - โศกแก ตำบลห้วยทราย [ 5 ม.ค. 2561 ]235
55 แผ่นพับ "จัดเก็บรายได้" ประจำปี [ 13 พ.ย. 2560 ]191
56 การดำเนินโครงการธงฟ้าประชารัฐจังหวัดสระบุรี [ 9 พ.ย. 2560 ]386
57 ประกาศ "เรื่อง เเผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" [ 9 ต.ค. 2560 ]158
58 ประกาศ "เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" [ 2 ต.ค. 2560 ]152
 
|1|2หน้า 3