องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย อสม.กำนัน ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าออกภายในบริเวณวัดบ้านยาง [ 31 มี.ค. 2563 ]2
62 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]2
63 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 27 ม.ค. 2563 ]2
64 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]3
65 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]2
66 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (เเบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]2
67 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 1 ต.ค. 2562 ]2
68 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]4
69 แผนการจัดหาพัสดุ(ข้อบัญญัติ) [ 12 มิ.ย. 2562 ]3
70 แผนการจัดหาพัสดุ(ครุภัณฑ์) [ 12 มิ.ย. 2562 ]3
71 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 12 มิ.ย. 2562 ]2
72 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2562 ]2
73 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2561 [ 11 มิ.ย. 2562 ]2
74 สรุปผลการดำเนินงานและภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมแก่บุคลากร ประจำปี 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]2
75 ช่องทางการตอบความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 15 พ.ค. 2562 ]2
76 โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ [ 19 มี.ค. 2562 ]2
77 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 8 ม.ค. 2562 ]4
78 แผ่นพับ "จัดเก็บรายได้" ประจำปี [ 12 พ.ย. 2561 ]2
79 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 8 พ.ย. 2561 ]2
80 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 8 พ.ย. 2561 ]2
 
|1|2|3หน้า 4|5|6